RF-SISU:s idrottskonsulenter – ett viktigt stöd för SWE3:s föreningar

I början av juni presenterade SWE3 förbundet och dess verksamhet för RF-SISU-distrikten. Mötet var ett avstamp inför att skapa en närmare samverkan mellan förbundets föreningar och RF-SISU-distrikten och dess idrottskonsulenter.

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna är på distriktsnivå en gemensam organisation, RF-SISU, och i de 19 distrikten finns det idrottskonsulenter som arbetar för att bidra till föreningarnas utveckling. Samverkan med förbund som SWE3 sker enligt en fastställd samverkansmodell, vilken har som mål att öka förståelsen för varandras roller, uppdrag och resursmöjligheter, stärka förtroendet mellan förbundet och RF-SISU distrikten, ge en struktur för dialogen dem emellan och för att bidra till en gemensam bild av nuläge och behov hos föreningarna.

SWE, som på mötet den 1 juni representerades av generalsekreterare Fredrik Haraldson, verksamhetsutvecklare Monika Stylin, förbundsadministratör Thomas Claesson och styrelseledamoten Celine Helgesson, presenterade det förbund som idag heter SWE3, dess strategi- och visionsarbetet samt vad som är aktuellt inom förbundet idag. Detta ska göra att RF-SISU:s idrottskonsulenter redan är insatta i verksamhet när de träffar SWE3:s föreningar.

Totalt deltog ett 20-tal personer på mötet och SWE3:s ambition är att till hösten bjuda in föreningarna till ett Föreningsforum med fokus på RF-SISU. Där ska RF-SISU:s idrottskonsulenter få en chans att presentera sig och det arbete de gör, och hur de kan bidra till föreningens utveckling.

Är din förening redan nu intresserad av att komma i kontakt med ert lokala RF-SISU-distrikt, kontakta SWE3:s verksamhetsutvecklare Monika Stylin. Att etablera en regelbunden kontakt med den lokala idrottskonsulten hos RF-SISU möjliggör för en så effektiv och bra stöttning som möjligt.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.