Policy för Sociala Medier

Förbundsstyrelsen tog den 2 april 2016 ett beslut att anamma en policy för sociala medier.  Policyn beskriver riktlinjer för samtliga anställda, ledare och förtroendevalda som representerar Svenska Amerikansk Fotbollförbundet avseende sociala medier.

Sociala medier
Med sociala medier avses till exempel bloggar, hemsidor, Twitter, Facebook, Linkedln, Youtube, diskussionsforum etc.

Sociala medier är ett effektivt forum att kommunicera med våra nuvarande och potentiella medlemmar. Syftet är att sprida information om våra aktiviteter och vår verksamhet, uppmärksamma tävlingar, bildsätta idrotten och vara en aktiv aktör i samtal kring amerikansk fotboll. Utöver detta vill vi genom närvaro i kanalerna skapa överblick och få insyn i vad medlemmarna tycker och tänker i olika frågor. Detta för att bättre förstå vad de behöver och kunna interagera. Det stärker också bilden av organisationen som öppen och tillgänglig. Ytterligare ett syfte är att attrahera sponsorer genom levande kanaler och en växande följarbas.

Kommunikation över internet innebär dock också risker för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet genom att det som skrivs och sprids ut kan få stor spridning och vara svårt att stoppa.

Syftet med denna policy är att anställda, ledare och förtroendevalda ska få riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt och att ge fler möjlighet att hitta till Svenska Amerikansk Fotbollförbundet och dess verksamhet.

Riktlinjer
Du som person är alltid närvarande som enskild individ, men din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Svenska Amerikansk Fotbollförbundet.

Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap som arbetstagare/ledare/förtroendevald eller privat. Uppgifter som är till för att skada Svenska Amerikansk Fotbollförbundet kan utgöra brott mot lojalitetsplikten.

Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du ordförande eller generalsekreterare.

Allmän policy
I den mån Svenska Amerikansk Fotbollförbundet har officiella Facebook-sidor, Twitter, bloggar, hemsidor mm administreras dessa av Svenska Amerikansk Fotbollförbundets anställda och förtroendevalda.

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet ska informera och entusiasmera läsaren att söka mer information om amerikansk fotboll på t ex www.amerikanskfotboll.com eller www.saff.se.

Svenska Amerikansk Fotbollförbundets logotype ska användas i sin helhet. 

Förhållningsregler
Visa respekt. Kommentera aldrig någon nedsättande. Var alltid korrekt och använd sunt förnuft. Basera din kommunikation på fakta, inte uppfattningar eller rykten. Var tydlig för att undvika missförstånd. Även om ditt svar är riktat till en viss person kommer det att läsas av många andra.

Respektera dina kamraters integritet – använd inte deras kunnande och referera inte till en viss person utan att informera denne.

Ge er inte in i andras trådar och svara. Ni vinner aldrig över en motståndare i en argumentation på sociala medier.

Använd aldrig andras material utan tillåtelse och ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.

Var noga med vem och var du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk. Tänk också på att en länk kan uppfattas som rekommendation från Svenska Amerikansk Fotbollförbundet.

Konflikter löses off-line. Det är alltid lättare och det lämnar inte ut konflikten till allmän beskådan. Bemöt gärna med fakta och om du raderar kommentar eller inlägg, förklara sakligt varför.

Dokumentera om något går fel, ta gärna en skärmdump på det som hänt. Den kan gälla kommentarer, spam etc. Anmäl händelsen till det sociala forumet och kontakta gärna pressansvarig/generalsekreterare. Kom ihåg att svensk lag gäller även på nätet, den som gör sig skyldig till hot polisanmäler vi givetvis.

Beakta GDPR (General Data Protection Regulation) regler genom att vara noga att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte publicera kränkande personuppgifter samt att ta bort kränkande personuppgifter.

Debatter på Facebook och andra sociala medier ska ha högt i tak men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.

Tänk på att inte föregå beslut som ska tas eller har tagits i förbundet om inte beslut fattats om att dessa ska kommuniceras utanför förbundets kanaler.

Vid alla frågor och diskussioner som rör ren fakta hänvisa till www.amerikanskfotboll.com eller Svenska Amerikansk Fotbollförbundets ledning och styrelse samt undvik spekulationer och ryktesspridning.

Vi har inte resurser att använda sociala medier som en supportkanal. Frågor av supportkaraktär och privata meddelanden hänvisas till kansliet@amerikanskfotboll.com.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.