Kjell Peterson omvald när SWE3 höll förbundsmöte

Kjell Peterson omvaldes som ordförande för SWE3, den strategiska planen Vision 2030 antogs men ett extra förbundsmöte behövs för att utse en ny valberedning i förbundet. Det står klart efter SWE3:s förbundsmöte den 19 mars 2022.

förbundsmötet 2022, som leddes av mötesordförande Sten Tolgfors, beslutades att anta förbundsstyrelsens föreslagna strategiska plan för SWE3 som ska gälla fram till 2030 och som benämns SWE3 2030 samt den av förbundsstyrelsens föreslagna verksamhetsinriktningen för 2022-2026. Ytterligare sex propositioner från förbundsstyrelsen röstades igenom, dock röstade proposition 8, att ta bort representantskapsmötena för amerikansk fotboll och flaggfotboll ner av förbundsmötet.

Kjell Peterson valdes enligt valberedningens förslag om till ordförande för SWE3 för en tid om två år. Jan Burell, Ella Spira, Björn Isberg valdes till förbundsstyrelsen på fyra år medan Celine Helgesson Hallström, Linnea Nyberg och David Jonsson valdes in på två år. Samtliga styrelseledamöter satt i förbundsstyrelsen föregående mandatperiod och omvaldes på förbundsmötet.

På det efterföljande konstituerade styrelsemötet utsågs Ella Spira till vice ordförande i förbundet, Jan Burell till kassör och Linnea Nyberg till sekreterare. Till verkställande utskott i SWE3 utsågs Kjell Peterson, Jan Burell, Linnea Nyberg och Ella Spira.

På samma efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs också ledamöter i Ledningsgrupp Idrott för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey enligt valberedningens förslag (s. 9-15)

Däremot kunde inte förbundsmötet utse en ny valberedning och det beslutades att hålla ett extra förbundsmöte inom tre månader där en ny valberedning ska utses.

Till disciplinnämnd valdes Johan Hübner som ordförande och som ledamöter Jesper Fredriksson, Gustaf Taube, Per Lindell, Anna Wockelberg, Angelica Thingstad, Daniel F Gass, Bengt Zandén och Ylva Mellin enligt valberednings förslag.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.