Övergång mellan svenska föreningar

I samtliga typer av övergångar har föreningarna så klart haft kontakt med varandra och diskuterat övergången i förväg. Åtgärderna nedan har endast med den administrativa processen att göra.

För amerikansk fotboll är det tillåtet att göra övergångar mellan 1/10-28/2. För tävlingar med spel på hösten gäller 1/11-30/6. Inom flaggfotboll är det tillåtet att göra övergångar året runt.

Permanent övergång inom amerikansk fotboll

Fyll i formuläret på länken

Maila eventuella tilläggsavtal (undertecknade och slutgiltiga) till overgangar@swe3.se

Betala 300:- i administrationsavgift till SWE3:s BG 5860-0560. Märk betalningen med namn på den övergången avser samt ”övergång”

Ett digitalt avtal upprättas och skickas ut per mail. Respektive part fyller i information i sin del och signerar digitalt. När alla parter har skrivit under och betalningen av avgiften är registrerad distribueras det till samtliga samt sparas för arkivering.

Tidsbegränsad övergång inom amerikansk fotboll

Slutför en mailkonversation med godkännande av övergång från moderförening, ny förening, målsman (om spelaren är under 18) eller spelare. Ange vilken period som övergången avser. Skicka sedan detta till overgangar@swe3.se

Maila eventuella tilläggsavtal (undertecknade och slutgiltiga) till overgangar@swe3.se

Betala ev. administrationsavgift till SWE3:s BG 5860-0560. Märk betalningen med namn på den övergången avser samt ”övergång”. Kostnadsfritt t.o.m. 13 år, 300 kr för spelare 14 år och äldre

Övergången godkänns via mail och arkiveras

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.