Studiematerial

Allt fler matcher döms av allt färre aktiva domare. Utan domare ingen tävlingsidrott, så enkelt är det. Det vi i domarkåren kan hjälpa till med är att utbilda och ta hand om våra nya, blivande kollegor, men vi kan tyvärr inte hitta dem. Det måste ni i föreningarna göra.

En första grundutbildning sker i den egna föreningens regi, eller om ni så önskar, i samarbete med en grannförening, i studiecirkelformat. Materialet består av totalt åtta stycken presentationer som var och en tar runt två timmar.

Grundutbildningen täcker de områden som krävs för att fungera i ett domarlag, men ger inte kunskap behövs för alla positioner. För att arbeta som huvuddomare eller sköta matchklockan krävs ytterligare kunskaper. Kontakta Domarutskottet vid frågor. 

Regler och tävlingsbestämmelser

 Utbildningsmaterial inför domarutbildning 2022

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.