GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN SAFF, SBSF OCH SLHF

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF), Svenska Baseboll och Softbollförbundet (SBSF) och Svenska Landhockeyförbundet (SLHF) siktar mot en gemensam organisation.

Förbundsstyrelserna för respektive specialidrottsförbund är överens om vägen framåt.

Stockholm 7 februari 2020:  SAFF, SBSF och SLHF har sedan våren 2019 diskuterat hur vi tillsammans kan möta de nya utmaningarna och krav som sedan Riksidrottsmötet (RIM) 2019 ställs på samtliga specialidrottsförbund. En gedigen och intensiv förstudie kring en gemensam organisation genomfördes  under hösten 2019 och vintern 2020 och nu har alltså samtliga tre förbundsstyrelser enats om att föreslå ett samgående i en gemensam organisation. Detta för att ge sina medlemsföreningar bästa möjliga förutsättningar i framtiden även långsiktigt.

Vi är väldigt glada att alla tre förbunden ser samma möjligheter i detta samgående. Skulle allting nu falla på plats så innebär det att Landhockeyn i Sverige kan fortsätta utvecklas som en del av RF-familjen. Det ger oss dessutom tillgång till utökad erfarenhet och kompetens som vi inte har haft möjlighet att ha tidigare” säger Ella Spira, ordförande i Svenska Landhockeyförbundet.

Alla tre specialidrottsförbunden kommer att föreslå till sina medlemmar på respektive förbundsmöte att förbundsmötet ger kommande styrelse i uppdrag att genomföra sammanslagningen. Om förslaget går igenom kommer information om hur den nya organisationen ska utformas och fungera ges vid ett gemensamt extra förbundsmöte i november.

Bakgrunden till beslutet ligger framförallt i de nya bestämmelserna vad gäller medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) som påverkar förbund med mindre antal medlemsföreningar. SLHF blev, tillsammans med Svenska Kälksportsförbundet, som första förbund någonsin utröstat ur RF på grund av för få medlemsföreningar. Då det även beslutades om nya ekonomiska stödsystem vid RIM 2019 innebar det kraftigt försämrade förutsättningar även för SAFF och SBSF.  För att säkerställa en stabil ekonomisk bidragsnivå och därmed bästa möjliga framtida förutsättningar för medlemmarna så är förbundsstyrelserna för SAFF och SBSF eniga om att en gemensam organisation är den bästa lösningen.

Vi har full förståelse om del av våra medlemmar ställer sig tveksamma till denna lösning, en ny organisation innebär såklart en hel del förändringar och en del osäkerhet. Men vi har gjort läxan ordentligt och vi ser detta som en långsiktigt hållbar lösning som kan ge Baseboll och Softbollen i Sverige bästa möjliga förutsättningar i framtiden. Vi kommer oavsett hur vi är organiserade fortsätta verka för att ge våra idrotter bästa möjliga förutsättningar att utvecklas på alla nivåer” säger Johnny Stormats, ordförande i Svenska Baseboll och Softbollförbundet.

SAFF och SLHF har förbundsmöte  den 14:e mars och SBSF sitt förbundsmöte den 28:e mars. Att alla tre förbundsmöten röstar för en fortsatt samgåendeprocess blir nödvändigt för att samgåendet ska bli en realitet. Skulle alla tre förbundsmöten rösta för ett samgående är extra förbundsmöten planerade till november för att då genomföra omröstningar kring hur det nya förbundet ska utformas och verka.

Att genomföra ett samgående mellan tre specialidrottsförbund är förstås en komplicerad och väldigt komplex process och det har aldrig tidigare gjorts inom RF. Vi har nu en viktig uppgift att informera samtliga medlemmar i våra specialidrottsförbund om bakgrunden till detta tillsammans med slutsatserna av den förstudie vi har gjort tillsammans med RF som har lett fram till detta beslut från respektive förbundsstyrelse.  Från SAFF:s perspektiv ser vi stora fördelar långsiktigt med att göra sammanslagningen. Vi ser också möjligheter att nu kunna se över organisationerna och skapa ett nytt modernt förbund som är rustat för framtiden” säger Minette Rogner, ordförande i Svenska Amerikansk Fotbollförbundet.

Minette Rogner                           Johnny Stormats                 Ella Spira
Ordförande                                  Ordförande                            Ordförande
SAFF                                              SBSF                                       SLHF

 

För mer information;

https://www.baseboll-softboll.se/

https://landhockey.se/

 

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.