Fullt fokus på jämställdhetsarbete i SAFF

Trots att vi just nu inte har någon kvinna i förbundsstyrelsen så jobbar vi i SAFF kanske hårdare än någonsin med jämställdhetsfrågorna.

Det säger Henric Hedberg, jämställdhetsansvarig i SAFF-styrelsen, efter Riksidrottsstyrelsens besked om att föreslå kvotering i idrottsförbundens styrelser.

Idrottsrörelsen har misslyckats med att nå sina jämställdhetsmål, enligt en undersökning som Dagens Nyheter gjort. Därför tar RF i med hårdare tag. De förbund som inte lever upp till kraven ska straffas ekonomisk. Förslaget backas också upp på politiskt nivå genom att idrottsminister Gabriel Wikström ställer sig positiv till det.

RF-styrelsen kommer att vid förbundsstämman i maj nästa år att föreslå att samma typ av kvotering som RF har, det vill säga 40 procent kvinnor och 60 procent män. Uteblivna bidrag från RF kan bli följden för de förbund som inte klarar kravet.

När Riksidrottsförbundet 2011 fastslog den tydliga målsättningen om 40-60 trodde man att detta skulle vara uppnått senast nästa år. En undersökning som DN gjort visar dock att inte mycket har hänt sedan dess.

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) är ett av fyra av RF:s 71 förbund som för närvarande inte har någon kvinnlig representation i styrelsen alls. Om RF:s förslag antas på RF-stämman i Karlstad i maj, hur kommer detta att påverka SAFF?

Ordföranden i SAFF - Mikael Gustafson
Ordföranden i SAFF – Mikael Gustafson

Ordföranden Mikael Gustafson, som ersatte Minette Rogner vid det senaste förbundsmötet, är inte nöjd med att sammansättningen ser ut som den gör, men ser ändå positivt på framtiden.

Vi kommer naturligtvis att göra allt vi kan för att uppnå målet. Vi arbetar sedan förbundsstämman i våras med att hitta en bättre fördelning. Valberedningen har fått strikta instruktioner att titta på det här med män och kvinnor, men även på hela frågan kring en styrelse som reflekterar hela samhället. Vi har en förhoppning om att hinna ordna det här till 2017, säger han.

– Jämfört med många andra sporter så är amerikansk fotboll relativt ung i Sverige och har traditionellt mest utövats av killar och män. Nu har vi ett uppsving på tjej- och damsidan och får in nya personer i föreningarna. Det är det som är grogrunden för styrelserna på klubb-, distrikts- och förbundsnivå. Genom de här nya utövarna tror jag att vi får upp intresset för att vara med i förbundet framöver.

henric-hedberg
Henric Hedberg är ansvarig för jämställdhet inom SAFF

Henric Hedberg är jämställdhetsansvarig i SAFF-styrelsen berättar att trots att SAFF inte lyckats få med någon kvinna i förbundsstyrelsen så jobbar man nu kanske hårdare än någonsin med jämställdhetsfrågorna inom förbundet.

Han pekar till exempel på att SAFF är det första idrottsförbund som Hbtq-certifieras.

-Förbundet startade i våras en hbtq-certifieringen av styrelse, personal och andra förtroendevalda som RFSL håller i. Ledorden för RFSL:s certifiering är hållbarhet och långsiktighet. Genom att Hbtq-certifiera förbundets verksamhet får man verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter, säger Henric.

Han understryker att genom Hbtq-certifieringen får personer på nyckelpositioner inom förbundet en ökad kunskapsnivå inte bara när det gäller könsnormer utan också när det till exempel handlar om inkludering och attityder.

En fråga som han tycker saknas inom RF jämställdhetsarbete är hur de personer som ser sig varken som kvinna eller man ska kunna inkluderas i idrottsrörelsen.

Henric berättar vidare att styrelsen tittar på jämställdhet ur flera olika perspektiv. När det gäller den kvantitativa delen så gäller är målsättningen att uppnå nivån 40-60.

-Men vi tittar också på jämställdheten ur det kvalitativa perspektivet. Till exempel på vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för män respektive kvinnor att kunna utöva sin sport, hur vi kommunicerar kring vår idrott, hur vi talar med varandra internt i rummen och om hur jargongen är bland utövarna.

Valberedningen kommer att lägga fram sitt förslag i god tid före SAFF-stämman i mars nästa år.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.