Amerikansk fotboll för U11 & U13 – Flex och Tacklebar

SWE3:s Barn- och ungdomsstrategi är framtagen för att säkerställa att utveckling och förbättring av vår barn- och ungdomsverksamhet kontinuerligt sker. Det långsiktiga målet är att få våra idrotter att växa och att få så många som möjligt att vilja stanna kvar så länga som möjligt i Sveriges bästa idrottsgemenskap.

Barnidrott ska vara anpassad för barn. För personer med särskilda behov kan ytterligare anpassningar ibland behöva göras som innebär att man tillämpar gällande regler på ett flexibelt sätt. Detta för att individers behov inte helt ska åsidosättas i ett generellt regelverk.

Spelformerna Flexfotboll och Tacklebar fotboll är instegsformer där barn kan få börja lära sig spela amerikansk fotboll med en låg kontaktnivå. Flex riktar sig främst mot 9–11 års åldern och tacklebar mot 11-13 år men båda kan med fördel användas längre upp i åldrarna, eller börja testas tidigare. Mer information och regler för Flexfotboll och TackleBar finns nedan.

Med SWE3:s Arrangemangsmanual tydliggörs vad som förväntas av föreningar och ledare när det gäller amerikansk fotboll för U11 och U13 under säsongen 2024.

Nedan finns också SWE3:s barn- och ungdomsstrategi samt vår nya överångspolicy gällande barn och ungdomar.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.