E-postproblem med domararvoden

Vi har noterat att ett antal domare inte fått arvoden utbetalda och orsaken är att domänen amerikanskfotboll.com inte fungerar och att det därför står fel e-postadress i botten av kvittensen. Så om ni har skickat in en domarkvittens till sportkontoret och ingen har svarat så är det troligtvis så att ni drabbats av problemet. Skicka då kvittensen till sportkontoret@swe3.se

I all kommunikation med kansliet framöver så är det sportkontoret@swe3.se som gäller.