Dispens från hjärnskakningsutbildning

På grund av tekniska problem med att beställa ut nya lösenord från Idrottens utbildningsplattform (IUP) har tävlingsutskottet för amerikansk fotboll beviljat en tidsbegränsad dispens för de tränare som ännu ej genomfört den hjärnskakningsutbildning som annars är obligatorisk för alla tränare i amerikansk fotboll och flaggfotboll.

Dispensen är tidsbegränsad och gäller denna veckas matcher (vecka 15) och innebär att tränare som ännu inte har genomfört hjärnskakningsutbildningen kan delta som tränare under veckans matcher.

Dispensen gäller inte utbildningen Amerikansk Fotbollslära Grund (AFG) som ska ha genomförts tidigare.