SWE3

Mikael Gustafson föreslås bli ny ordförande i SAFF

Mikael Gustafson, Täby, föreslås av valberedningen bli ny ordförande i Svenska Amerikansk Fotbollförbundet efter Minette Rogner, som avsagt sig omval. Mikael har tidigare varit vice ordförande. I styrelsen har han haft ansvar för kanslipersonal, internationella relationer och marknadsfrågor. Till nya ledamöter i styrelsen föreslås Kristian Eliasson, Patrick Mesterton, Henric Hedberg och Thomas Ahlberg.  Mikael kom …

Mikael Gustafson föreslås bli ny ordförande i SAFF Läs mer »