Ändringar i den amerikanska fotbollens tävlingsbestämmelser

Tisdagen den 13 december hölls representantskapsmötet för amerikansk fotboll inom SWE3 och här sammanfattas besluten tagna under mötet.

Totalt behandlades nio ändringsförslag under mötet.

Ändringsförslag 1 om nya tävlingsbestämmelser röstades ner.

Ändringsförslag 2 om att slå ihop U17 och U19 och göra om det till U18 röstades ner.

Ändringsförslag 3 om att färre spelare ska stoppas från att spela i ett utvecklingslag som behöver förstärkning under säsongen röstades igenom.

Ändringsförslag 4 drogs tillbaka av förslagsställaren och utgick.

Ändringsförslag 5 om utvisningar under match fick en majoritet röster men då inte majoriteten var tillräckligt stor gick inte förslaget igenom.

Ändringsförslag 6 om att en inlämnad walk-over för barn- eller ungdomslag (upp till och med U17) inte innebär att laget stängs av från resten av serien röstades igenom.

Ändringsförslag 7 om att barnlicenser för spelare i yngre ålder som ej har seriespel undantas från kravet på underskrivna licensformulär röstades igenom.

Ändringsförslag 8 drogs tillbaka av förslagsställaren och utgick.

Ändringsförslag 9 som undantar U19-lag från obligatorisk hälsoundersökning utförd av legitimerad läkare röstades igenom.

Uppdaterade tävlingsbestämmelser för 2023 utifrån besluten på representantskapsmötet finns här